baner

Systém montáže

Odporúčaný spôsob montáže clipu na stenu pre závesný systém líšt.

Systém montáže

Krok číslo 1. KROK č.1
Pomocou výškovej šablóny si vyznačíme miesto, kde vyvŕtame otvor pre hmoždinku. Šablóna zaistí vyvŕtanie otvoru v správnej výške. V opačnom prípade sa môže stať, že lišta na clipoch nebude dôkladne upevnená, čo spôsobí jej nedoliehavosť.
KROK č.2
Do navŕtaných otvorov v stene vzdialených od seba cca 50 cm vložíme hmoždinky a skrutkou prichytíme k stene závesné clipy (v prípade nerovných stien odporúčame zmenšiť vzdialenosť medzi jednotlivými clipmi) Pri dĺžkovom nadpájaní líšt umiestnime clip najviac 10 cm od konca lišty a najviac 10 cm od začiatku ďalšej lišty.
KROK č.3
Na upevnené závesné clipy nasadíme lištu čo najbližšie k prvku- roh vnútorný alebo vonkajší, prípadne spojka.
KROK č.4
Lištu doklepneme vo vertikálnom smere pomocou gumeného kladivka.
Krok číslo 5. KROK č.5
Následne pomocou parketového dorážača a kladivka posunieme lištu v horizontálnom smere do plastového prvku.
KROK č.6
Vplyvom nerovnosti stien môže dôjsť k neúplnému dosadnutiu lišty ku stene a vzniku drobných medzierok. Tieto ľahko vyplníte tmelom.
Systém zavesenia Systém zavesenia nákres správneho umiestnenia clipu na stene a nasadenia lišty na clip

Ilustračné video k montáži »